32 En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe?