39 Desprezaste o pacto feito com teu servo; profanaste a sua coroa, arrojando-a por terra.