2 al observar vuestra conducta casta y respetuosa.