Chūāijíjì 15:26

26 Yòu shuō , nǐ ruò liúyì tīng Yēhéhuá nǐ shén de huà , yòu xíng wǒ yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , liú xīn tīng wǒde jièmìng , shǒu wǒ yīqiè de lǜ lì , wǒ jiù bú jiàng suǒ jiā yǔ Āijí rén de jíbìng jiā zaì nǐ shēnshang , yīnwei wǒ Yēhéhuá shì yīzhì nǐde .