Chūāijíjì 19:18

18 Xīnǎi quán shān mào yān , yīnwei Yēhéhuá zaì huǒ zhōng jiàng yú shān shàng . shān de yān qì shàng téng , rú shāo yáo yìbān , biàn shān dàdà dìzhèn dòng .