Chūāijíjì 22:31

31 Nǐ yào zaì wǒ miànqián wèi shèngjié de rén . yīncǐ , tiánjiān beì yĕshòu sī liè shēngchù de ròu , nǐmen bùkĕ chī , yào diū gĕi gǒu chī .