Chūāijíjì 27:16

16 Yuànzi de mén dàng yǒu liánzi , cháng èr shí zhǒu , yào ná lán sè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , hé niǎn de xì má , yòng xiùhuā de shǒngōng zhī chéng , zhùzi sì gēn , daì mǎo de zuò sì gè .