Chūāijíjì 29:34

34 Nà chéngjiē shèng zhí suǒ xiàn de ròu huò bǐng , ruò yǒu yídiǎn liú dào zǎochen , jiù yào yòng huǒshào le , bùkĕ chī zhè wù , yīnwei shì shèngwù .