Chūāijíjì 33:16

16 Rén zaì hé shì shàng déyǐ zhīdào wǒ hé nǐde bǎixìng zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn ne , qǐbù shì yīn nǐ yǔ wǒmen tóng qù , shǐ wǒ hé nǐde bǎixìng yǔ dì shàng de wàn mín yǒu fēnbié ma .