Chūāijíjì 34:29

29 Móxī shǒu lǐ ná zhe liǎng kuaì fǎ bǎn xià Xīnǎi shān de shíhou , bú zhīdào zìjǐ de miàn pí yīn Yēhéhuá hé tā shuōhuà jiù fā le guāng .