Chūāijíjì 36:38

38 Yòu wéi liánzi zuò wǔ gēn zhùzi hé zhùzi shàng de gōuzǐ , yòng jīnzi bǎ zhù dǐng hé zhùzi shàng de gānzi bāoguǒ . zhùzi yǒu wǔ gè daì mǎo de zuò , shì tóng de .