Chūāijíjì 38:12

12 Yuànzi de xī miàn yǒu wéizi , kuān wǔ shí zhǒu . wéizi de zhùzi shí gēn , daì mǎo de zuò shí gè , zhùzi de gōuzǐ hé gānzi dōu shì yòng yínzi zuò de .