Chūāijíjì 38:23

23 Yǔ tā tóng gōng de yǒu dàn zhīpaì zhōng Yàxīsāmā de érzi Yàhélìyàbó , tā shì diāokè jiàng , yòu shì qiǎo jiàng , yòu néng yòng lánsè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , hé xì má xiùhuā .