Chuàngshìjì 17:12

12 Nǐmen shìshìdaìdaì de nánzǐ , wúlùn shì jia lǐ shēng de , shì zaì nǐ hòuyì zhī waì yòng yínzi cóng waìrén mǎi de , shēng xià lái dì bá rì , dōu yào shòu gēlǐ .