Chuàngshìjì 17:17

17 Yàbólāhǎn jiù fǔfú zaì dì xǐ xiào , xīnli shuō , yī bǎi suì de rén hái néng de háizi ma . Sǎlā yǐjing jiǔ shí suì le , hái néng shēng yǎng ma .