Chuàngshìjì 17:23

23 Zhèngdāng nà rì , Yàbólāhǎn zūn zhe shén de méng , gĕi tāde érzi Yǐshímǎlì hé jia lǐ de yīqiè nánzǐ , wúlùn shì zaì jia lǐ shēng de , shì yòng yínzi mǎi de , dōu xíng le gēlǐ .