Chuàngshìjì 25:26

26 Suíhòu yòu shēng le Yǐsǎo de xiōngdi , shǒu zhuāzhù Yǐsǎo de jiǎogēn , yīncǐ gĕi tā qǐmíng jiào Yǎgè ( Yǎgè jiù shì zhuāzhù de yìsi ) . Lìbǎijiā shēng xià liǎng gè érzi de shíhou , Yǐsā nián zhèng liù shí suì .