Chuàngshìjì 27:27

27 Tā jiù shàng qián yǔ fùqin qīnzuǐ. tā fùqin yī wén tā yīfu shàng de xiāngqì , jiù gĕi tā zhùfú , shuō , wǒ ér de xiāngqì rútóng Yēhéhuá cì fú zhī tiándì de xiāngqì yíyàng .