Chuàngshìjì 30:16

16 Dào le wǎnshang , Yǎgè cóng tián lǐ huí lái , Lìyà chūlai yíngjiē tā , shuō , nǐ yào yǔ wǒ tóng qǐn , yīnwei wǒ shízaì yòng wǒ érzi de fēng jiā bǎ nǐ gù xià le . nà yī yè , Yǎgè jiù yǔ tā tóng qǐn .