Chuàngshìjì 31:12

12 Tā shuō , nǐ jǔmù guānkàn , tiào mǔ yáng de gōng yáng dōu shì yǒu wén de , yǒu diǎn de , yǒu huā bān de . fán Lābān xiàng nǐ suǒ zuò de , wǒ dōu kànjian le .