Chuàngshìjì 34:21

21 Zhèxie rén yǔ wǒmen hémù , bú rú xǔ tāmen zaì zhè dì jūzhù , zuò mǎimaì . zhè dì yĕ kuānkuò , zú kè róng xià tāmen . wǒmen kĕyǐ qǔ tāmende nǚér wéi qì , yĕ kĕyǐ bǎ wǒmen de nǚér jià gĕi tāmen .