Chuàngshìjì 35:1

1 Shén duì Yǎgè shuō , qǐlai . shàng Bótèlì qù , zhù zaì nàli . yào zaì nàli zhù yī zuò tán gĕi shén , jiù shì nǐ taóbì nǐ gēge Yǐsǎo de shíhou xiàng nǐ xiǎnxiàn de nà wèi .