Chuàngshìjì 35:7

7 Tā zaì nàli zhù le yī zuò tán , jiù gĕi nà dìfang qǐmíng jiào Yīlèbótèlì ( jiù shì Bótèlì zhī shén de yìsi ) , yīnwei tā taóbì tā gēge de shíhou , shén zaì nàli xiàng tā xiǎnxiàn .