Chuàngshìjì 37:25

25 Tāmen zuò xià chī fàn , jǔmù guānkàn , jiàn yǒu yī huǒ Mǐdiàn de Yǐshímǎlì rén cóng Jīliè lái , yòng luòtuo tuó zhe xiāngliào , rǔxiāng , mòyào , yào daì xià Āijí qù .