Chuàngshìjì 37:27

27 Wǒmen bú rú jiāng tā maì gĕi Yǐshímǎlì rén , bùkĕ xià shǒu haì tā . yīnwei tā shì wǒmen de xiōngdi , wǒmen de gǔròu . zhòng dìxiōng jiù tīng cóng le tā .