13 Bĕi fāng wáng bì huí lái bǎi liè dà jūn , bǐ xiānqián de gèng duō . mǎn le suǒ déng de nián shǔ , tā bì shuaìlǐng dà jūn , daì jí duō de jūn zhuāng lái .