15 Dàn zhè quánbǐng wǒ quán méiyǒu yòng guò . wǒ xiĕ zhè huà , bìng fēi yào nǐmen zhèyàng dāi wǒ . yīnwei wǒ néngkĕ sǐ , yĕ bú jiào rén shǐ wǒ suǒ kuā de luō le kōng .