3 Nǐ wèihé shǐ wǒ kànjian zuìniè . nǐ wèihé kàn zhe jiān è ér bù lǐ ne . huǐmiè hé qiángbào zaì wǒ miànqián . yòu qǐ le zhēng duān hé xiāng dǒu de shì .