17 Nǐ xiàng Lìbānèn xíng qiángbào , yǔ cánhaì jīngxià yĕshòu de shì , bì zhēgaì nǐ . yīn nǐ shārén liúxuè , xiàng guóneì de chéng , bìng chéng zhōng yīqiè jūmín , shīxíng qiángbào .