9 Wǒ bì bù fā mĕng liè de nùqì , yĕ bú zaì huǐmiè Yǐfǎlián , yīn wǒ shì shén , bìng fēi shìrén , shì nǐmen zhōngjiān de shèng zhĕ , wǒ bì bú zaì nù zhōng líndào nǐmen .