15 Wáng bù kĕn yīcóng bǎixìng . zhè shì nǎi chūyú shén , wéi yào yìngyàn Yēhéhuá jiè Shìluó rén Yàxīyǎ duì Níbá érzi Yéluóbōān suǒ shuō de huà .