44 Wáng chāiqiǎn jìsī Sādū , xiānzhī Nádān , Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ , hé jī lì tí rén , Bǐlì tí rén dōu qù shǐ Suǒluómén qí wáng de luó zǐ .