24 Yé hù hé Yuēná dá jìn qù , xiàn píngān jì hé Fánjì . yé hù xiān ānpái bā shí rén zaì miào waì , fēnfu shuō , wǒ jiāng zhèxie rén jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng , ruò yǒu yī rén tuō taó , shuí fàng de bì jiào tā cháng méng .