4 Dì qī nián , Yéhéyédà dǎfa rén jiào jiā lì rén ( huò zuò qīn bīng ) hé hùwèi bīng de zhòng bǎifūzhǎng lái , lǐng tāmen jìn le Yēhéhuá de diàn , yǔ tāmen lì yuē , shǐ tāmen zaì Yēhéhuá diàn lǐ qǐshì , yòu jiāng wáng de érzi zhǐ gĕi tāmen kàn ,