22 Nǐmen ruò duì wǒ shuō , wǒmen yǐkào Yēhéhuá wǒmen de shén , Xīxījiā qǐbù shì jiāng shén de qiū tán hé jìtán feì qù , qiĕ duì Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de rén shuō , nǐmen dāng zaì Yēlùsǎlĕng zhè tán qián jìngbaì ma .