18 Qí mǎ de jiù qù yíngjiē yé hù , shuō , wáng wèn shuō , píngān bù píngān . yé hù shuō , píngān bù píngān yǔ nǐ hé gān . nǐ zhuǎn zaì wǒ hòutou ba . shǒu wàng de rén yòu shuō , shǐzhĕ dào le tāmen nàli , què bù huí lái .