Lìwèijì 12:8

8 Tāde lìliang ruò bù gòu xiàn yī zhī yánggāo , tā jiù yào qǔ liǎng zhī bānjiū huò shì liǎng zhī chú gē , yī zhī wèi Fánjì , yī zhī wèi shú zuì jì . jìsī yào wèi tā shú zuì , tā jiù jiéjìng le .