Lìwèijì 14:8

8 Qiú jiéjìng de rén dàng xǐ yīfu , tì qù maó fā , yòng shuǐ xǐzǎo , jiù jiéjìng le , ránhòu kĕyǐ jìn yíng , zhǐshì yào zaì zìjǐ de zhàngpéng waì jūzhù qī tiān .