Lìwèijì 16:15

15 Suíhòu tā yào zǎi nà wéi bǎixìng zuò shú zuì jì de gōng shānyáng , bǎ yáng de xuè daì rù mànzǐ neì , tán zaì shī ēn zuò de shàngmian hé qiánmian , hǎoxiàng tán gōngniú de xuè yíyàng .