Lìwèijì 16:19

19 Yĕ yào yòng zhítou bǎ xuè tán zaì tán shàng qī cì , jiéjìng le tán , cóng tán shàng chúdiào Yǐsèliè rén zhū bān de wūhuì , shǐ tán chéng shèng .