Lìwèijì 17:15

15 Fán chī zì sǐ de , huò shì beì yĕshòu sī liè de , wúlùn shì bĕn dì rén , shì jìjū de , bì bú jiéjìng dào wǎnshang , dōu yào xǐ yīfu , yòng shuǐ xǐ shēn , dào le wǎnshang cái wéi jiéjìng .