Lìwèijì 18:26

26 Gùcǐ , nǐmen yào shǒu wǒde lǜ lì diǎnzhāng . zhè yīqiè kè zēngwù de shì , wúlùn shì bĕn dì rén , shì jìjū zaì nǐmen zhōngjiān de waìrén , dōu bùkĕ xíng ,