18 Fùrén yǒu yuè jìng , ruò yǔ tā tóngfáng , lù le tāde xiàtǐ , jiù shì lù le fùrén de xuè yuán , fùrén yĕ lù le zìjǐ de xuè yuán , èr rén bì cóng mín zhōng jiǎnchú .