Lìwèijì 21:6

6 Yào guī shén wéi shèng , bùkĕ xièdú shén de míng , yīnwei Yēhéhuá de huǒ jì , jiù shì shén de shíwù , shì tāmen xiàn de , suǒyǐ tāmen yào chéngwéi shèng .