Lìwèijì 23:10

10 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen dào le wǒ cìgĕi nǐmen de dì , shōugē zhuāngjia de shíhou , yào jiàng chū shú de zhuāngjia yī kún daì gĕi jìsī .