Lìwèijì 23:17

17 Yào cóng nǐmen de zhù chǔ qǔ chū xì miàn yīfǎ shí fèn zhī èr , jiā jiào , kǎo chéng liǎng gè yáo jì de bǐng , dàng zuò chū shú zhī wù xiàn gĕi Yēhéhuá .