Lìwèijì 25:22

22 Dì bá nián , nǐmen yào gēngzhòng , yĕ yào chī chén liáng , dĕng dào dì jiǔ nián chūchǎn shōu lái de shíhou , nǐmen hái chī chén liáng .