Lìwèijì 3:9

9 Cóng píngān jì zhōng , jiàng huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá , qízhōng de zhīyóu hé zhĕng féi wĕiba dōu yào zaì kàojìn jí gū chǔ qǔ xià , bìng yào bǎ gaì zàng de zhīyóu hé zàng shàng suǒyǒude zhīyóu ,