Lìwèijì 4:7

7 Yòu yào bǎ xiē xuè mā zaì huì mù neì , Yēhéhuá miànqián xiāngtán de sì jiǎo shàng , zaì bǎ gōngniú suǒyǒude xuè dǎo zaì huì mù ménkǒu , Fánjì tán de jiǎo nàli .