Lìwèijì 4:9

9 Bìng liǎng gè yàozi hé yàozi shàng de zhīyóu , jiù shì kào yào liǎng páng de zhīyóu , yǔ gān shàng de wǎngzi hé yàozi , yígaì qǔ xià ,